Persondatapolitik i forhold til kunder og samarbejdspartnere med Albertslynd Cykler ApS

Opdateret 20. nov. 2019
Denne persondatapolitik gælder for

Albertslund Cykler ApS (‘vi’ eller ‘os’)
CVR-nr. 38440446
Kanalens Kvt 2
2620 Albertslund

og for vores behandling af personoplysninger om selskabets kunder og samarbejdspartnere (‘du’ eller ‘dig’).

1) Hvilke oplysninger behandles, hvorfor og på hvilket grundlag?
Salg på webshop: Almindelige kontaktoplysninger og betalingskortoplysninger. Oplysningerne behandles med henblik på at gennemføre dine køb, herunder fakturering og forsendelse, og behandles således som led i opfyldelse af en aftale.

Konsulentydelser: Almindelige kontaktoplysninger indsamles og behandles med henblik på at levere konsulentydelser til dig. Personoplysningerne behandles således som led i opfyldelsen af en aftale.

Markedsføring: Navn, interesseområde, e-mailadresse (læs mere her) med henblik på at udsende nyhedsbreve til de, som har samtykket hertil. Personoplysningerne behandles således, fordi vi har en legitim interesse heri.

2) Hvornår sker der databehandling?
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved gennemførelse af køb i vores webshop, ved opkrævning af betaling for konsulentydelse og ved dialog, markedsføring og korrespondance af kunder og samarbejdspartnere.

3) Hvem deler vi oplysningerne med?
Når du køber et produkt via vores webshop og får produktet udleveret i en af vores fysiske butikker, videregives dine kontaktoplysninger til den butik, som udleverer produktet med henblik på at udlevere produktet til dig. I nogle tilfælde sker videregivelsen også med henblik på at oprette en serviceaftale mellem dig og butikken, f.eks. hvis du køber en ny cykel på webshoppen og får den udleveret i en fysisk butik.

Når du giver os din mail i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, videregiver vi din e-mail i krypteret form til Facebook med henblik på at målrette vores markedsføring via Facebook til dig eller folk, som ligner dig.

Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. opbevaring af data og udvikling og drift af hjemmesiden og webshoppen.

3.1) Hjemmeside og webshop
Vi har udviklet hjemmesiden og webshoppen i samarbejde med:

ReklameZonen
E-mail: info@reklamezonen.dk

ReklameZonen foretager bl.a. opbygning og vedligeholdelse af vores hjemmeside og kunde- og ordredatabaser og fungerer således som databehandler i disse henseender. Hosting varetages af:

*Leveringsmetoden Post Nord: Med omdeling tilbydes ikke gratis

3.2) E-mail markedsføring
Vi foretager e-mailmarkedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbrev i samarbejde med MailChimp.

E-mailadresser, som anvendes til e-mailmarkedsføring, hostes af MailChimp, hvorfor MailChimp fungerer som databehandler i denne henseende.

4) Retningslinjer vedr. indhentning af samtykke til markedsføring
Vi indhenter samtykke til markedsføring på to forskellige måder, som nærmere er beskrevet nedenfor:

Via AlbertslundCykler.dk

Via Albertslund Cykler ApS’s tilmeldingsflow, hvor du skal acceptere samtykkebetingelserne. Denne permission udgør et ”fuldt samtykke”, hvor du giver Albertslund Cykler ApS tilladelse til at sende e-mails, SMS, MMS, notifikationer via sociale medier og notifikationer i apps fra alle butikker (inkl. webshoppen) og kampagner.

I fysisk butik

Det er muligt for ekspedienterne i butikken at tilmelde dig butikkens eget nyhedsbrev. Nyhedsbrevene sendes via elektronisk post fra Albertslund Cykler ApS i markedsføringsøjemed og bliver samtidig informeret om betingelserne gældende for dette samtykke. Disse abonnementer afgiver et ”butiks samtykke”, hvor Albertslund Cykler ApS har ret til på vegne af butikken at sende nyhedsbreve med tilbud fra butikken og de gældende landsdækkende

5) Forbehold Hvor længe behandles oplysningerne?
Vi behandler dine oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed.

Vi opbevarer dine oplysninger, registreret i forbindelse med markedsføring, herunder tilmelding til vores nyhedsbrev, ind til du frabeder dig sådanne henvendelser.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger omkring køb af cykel/varer hos os i 20 år efter købet, med henblik på senere at kunne hjælpe dig med at dokumentere købet, eks. i forbindelse med forsikringssager, garantisager eller ønske om genfinding af kvittering. Ønsker du dine personoplysninger slettet tidligere kan dette gøres ved at rette henvendelse til os.

6) Datasikkerhed
Vi har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

Vores data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

7) Udøvelse af dine rettigheder
Du kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

Du kan også til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af dine data samt gøre indsigelse mod behandlingen af disse.

Ønsker du at gøre brug af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på info@albertslundcykler.dk

8) Cookies
Når du besøger albertslundcykler.dk, indsamler vi oplysninger om dig via cookies. Flere af disse oplysningerne videregives til tredjepart. Læs mere i vores cookiepolitik her: https://albertslund-cykler.dk/cookies

9) Klageadgang
Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.